studiopetito.pl

Blog o domu, ogrodzie i wystrojach wnętrz.

Automatyka budynkowa – jakie przynosi korzyści?

Automatyka budynkowa – jakie przynosi korzyści?

Automatyka budynkowa jest dla przemysłu tym samym, co systemy smart home dla użytkowników prywatnych. To rozwiązanie dające wiele korzyści, a wykorzystywane w jego ramach systemy upraszczają wiele powtarzalnych procesów i poprawiają wydajność obiektu na wielu poziomach.

Czym jest automatyka budynkowa?

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że automatyka budynkowa może być dostosowana do potrzeb obiektów różnego typu – zarówno tych przemysłowych, jak i mieszkalnych. Nie sposób przy tym przedstawić jednej, odgórnej definicji tego rodzaju technologii.

Wdrożona automatyka budynkowa zapewnia użytkownikom danego obiektu wysoki poziom bezpieczeństwa, ale przede wszystkim komfort i wygodę na co dzień. Urządzenia czy systemy współdziałające w ramach automatyki są lepiej wykorzystywane (wydajniej), a konieczność ich obsługi zewnętrznej zostaje zminimalizowana tylko do najpotrzebniejszych ingerencji ze strony człowieka.

Jakie urządzenia i systemy może obsługiwać automatyka budynkowa?

Obecny poziom rozwoju technologii sprawia, że niemal każde urządzenie czy instalację można zintegrować z szeroko pojmowaną automatyką budynkową. W przypadku obiektów mieszkalnych można mówić przy tym o takich rozwiązaniach, jak zdalne włączanie i wyłączanie oświetlenia, otwieranie i zsuwanie rolet czy też uruchamianie domowych sprzętów podczas nieobecności domowników (zmywarka, pralka, roboty sprzątające).

W przypadku czysto przemysłowego wykorzystania automatyka budynkowa zdaje się zapewniać jeszcze więcej udogodnień, które w realny sposób wpływają na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych i poprawę wydajności. Dystrybutorzy technologii o takim charakterze oferują w ramach automatyki budynkowej, między innymi:

  • systemy BMS przeznaczone do zarządzania bezpieczeństwem obiektów przemysłowych oraz instalacjami typowo technicznymi,

  • systemy sterowania elementami użytkowymi (oświetlenie, automatyczne nawadnianie, żaluzje/rolety),

  • zdalną obsługę instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,

  • systemy monitoringu CCTV,

  • instalacje kontrolujące i optymalizujące poziom zużycia mediów, takich jak woda czy energia elektryczna,

  • systemy wykrywania dymu czy gazów (także przemysłowych),

  • systemy pozwalające na kontrolowanie pracy poszczególnych sprzętów wykorzystywanych w obiekcie (ma to znaczenie chociażby w przypadku konieczności szybkiego wykrywania usterek).

Dlaczego warto zdecydować się na zautomatyzowanie eksploatacji budynku?

Wprowadzenie do obiektu nawet częściowej automatyzacji pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku. Przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych możliwości ogólnie rozpatrywane opłaty związane z zużyciem chociażby energii elektrycznej mogą, w skali roku, obniżyć się nawet o kilkanaście, do około 30%. 

Nie bez znaczenia pozostaje także wygoda użytkowników – czy to operatorów, czy też po prostu pracowników danego obiektu. Zautomatyzowanie podstawowych procesów, nie mówiąc oczywiście o znacznie bardziej zaawansowanych rozwiązaniach z zakresu zarządzania typowo przemysłowymi instalacjami, zdejmuje z użytkownika obowiązek nadzoru i dbania o prawidłowe realizowanie poszczególnych, cyklicznych działań.

Udostępnij